Αποστολή & Πληρωμές

Μέσα από την σελίδα μας σας δίνουμε την δυνατότητα να δείτε όλα μας τα προϊόντα και να στείλετε μια αίτηση προσφοράς.

Στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε την αίτηση προσφοράς και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον τρόπο αποστολής και πληρωμής.

Στο τέλος θα σας αποστείλουμε την προσφορά μας με τις τιμές, την διαθεσιμότητα και τους συμφωνημένους όρους.